info@komforteskuvo.hu
Telefon: 06/20 453 7329

Esküvői helyszínek, Szabadtéri szertartások, Catering

 

 

Helyszín, Külső helyszíni szertartások

 

Ahhoz, hogy sikeres esküvőt szervezzünk a legfontosabb a megfelelő helyszín megtalálása. Legyen szó kastélyról, művelődési házról, vadasparkról, hajóról, csárdáról biztosak lehettek abban, hogy a létszám és a tervezett időpont, illetve az elképzeléseitek ismeretében a legmegfelelőbbet ajánljuk nektek.

Olyan helyen szeretnétek a lagzit tartani, ahol nincs konyha?
Nem probléma, professzionális csapatunk cateringes kitelepülést vállal az ország területén bárhova.

Manapság már semmi akadálya annak, hogy a polgári esküvő vagy az egyházi szertartás külső helyszínen valósuljon meg, mondjuk a Duna partján, egy kastély parkjában, vagy egy cseppkőbarlangban. Vannak olyan Anyakönyvi Hivatalok, ahol nem engedik kivinni az anyakönyvet külső helyszínre és olyan Egyházközösségek, akik nem esketnek külső helyszínen, így nem vállalják annak lebonyolítását.

Hívj bátran, nekünk mindenre van megoldásunk!

 

 

A törvényes házasságkötésről röviden:

 

Hazánkban házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.

A magyar családjogi törvény alapján a házasságkötés csak az anyakönyvvezető előtt lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással.

Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük.

A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított egy évig érvényes. Amennyiben egy éven belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, az eljárást meg kell ismételni.

A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonatot is – illetékmentes. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján a jegyző engedélyezi.A házasságkötési szertartások színvonalának és ünnepélyességének emeléséhez igény szerint, térítési díj ellenében szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a házasulók a házasságkötési szándék bejelentésekor kapnak tájékoztatást. Illetékesség: az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették.

 

Szükséges okiratok:

 

-a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele
-a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)
-házasulók születési anyakönyvi kivonata
-a házasulandók családi állapotának igazolása céljából: elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi okirat
-özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat kell bemutatni.
-elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat ,mely a megszűnésre vonatkozó bejegyzést tartalmazza, vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről
-özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat kell bemutatni.

 

Külföldi állampolgárok esetében:

 

tanúsítvány: mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.